?

Turkce dil bilgisi 14-11-2012

Türkçe dil bilgisi 14-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

bayındır sıfat Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur (yer), abat: "Bir çığlığa tutunup çıktım da uçurumdan / Bir bayındır kent oldu sağlığım" -Turan Oflazoğlu.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

monogami Fransızca monogamie "toplum bilimi Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tek eşlilik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt vb. yer adları bitişik yazılır: Çanakkale; Şebinkarahisar; Beşiktaş.Günün atasözü/deyimi

hesapta olmamak

Daha önce düşünülen şeylerin dışında olmak.

Deyim