?

Turkce dil bilgisi 15-01-2013

Türkçe dil bilgisi 15-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözümutat Arapça sıfat Alışılmış, alışılan: "Halk onu okuyor ve seviyor, polis ve mürteci çevreler ise ona kin besliyor ve mutat vasıtalarla tasfiye etmeye çalışıyorlardı." -Nâzım Hikmet.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkkotasyon Fransızca cotation "Bir malın veya hisse senedinin borsadaki değeri." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca geçer değer karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıTarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi kullanılır: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.- Günün atasözü/deyimikaraya düşmek

Deniz içinde bulunan bir şey akıntı veya dalga ile kıyıya atılmak.

Deyim