?

Turkce dil bilgisi 15-02-2013

Türkçe dil bilgisi 15-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözükarşılaştırmalı dil bilgisi isim dil bilimi Akraba dilleri ve lehçeleri karşılaştırarak inceleyen dil bilgisi.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkenerji Fransızca énergie "fizik Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca erke karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıBulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: yolda (yol-da) kalmak.- Günün atasözü/deyimihedef göstermek

1. Birini kötü bir durumda kalması için hedef hâline getirmek. 2. Bir kimseyi olumsuz, kötü bir amaç için bir yere veya şeye yönlendirmek.

Deyim