?

Turkce dil bilgisi 15-03-2012

Türkçe dil bilgisi 15-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

buğdaygiller çoğul isim bitki bilimi Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

teizm Fransızca théisme "din bilimi Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir Tanrı'nın varlığına inanma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tanrıcılık karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt vb. yer adları bitişik yazılır: Çanakkale; Şebinkarahisar; Beşiktaş.Günün atasözü/deyimi

borç almak

Daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak.

Deyim