?

Turkce dil bilgisi 15-03-2013

Türkçe dil bilgisi 15-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüşakrak sıfat 1. Şen, neşeli, hayat dolu: "Bu memleket musiki gibi hem melankolik hem şakrak bir memlekettir." -Sait Faik Abasıyanık. 2. zarf. Şen, neşeli, hayat dolu bir biçimde: "Hele genç kızlar, gelinin önünde pervane gibi şakrak ve çevik dönüyorlar." -Etem İzzet Benice.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkpozitivist Fransızca positiviste "felsefe Olguculukla ilgili olan, olguculuk yanlısı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca olgucu karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıİki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, semt vb. yer adları bitişik yazılır: Çanakkale; Şebinkarahisar; Beşiktaş.- Günün atasözü/deyimilapa gibi

Yumuşak, gevşek bir biçimde.

Deyim