?

Turkce dil bilgisi 15-06-2012

Türkçe dil bilgisi 15-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

oran isim 1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo: "Yerli oyunların çeviri oyunlara oranı değişti ve yükseldi." -Metin And. 2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. 3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin. 4. mat. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı: Üçün sekize oranı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

lojik Fransızca logique "felsefe Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca mantık karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bir veya iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik kelimeler bitişik yazılır: albeni, ateşkes, çalçene, gelberi, incitmebeni, sallabaş, sallasırt, sıkboğaz, unutmabeni; çekyat, kaçgöç, kapkaç, örtbas, seçal, veryansın, yapboz, yazboz.Günün atasözü/deyimi

ışık tutmak

1. Bir yeri ışıkla aydınlatmak. 2. Düşüncesiyle kılavuzluk etmek, konuyu aydınlatıcı düşünceler söylemek, tutacağı yolu göstermek.

Deyim