?

Turkce dil bilgisi 15-08-2012

Türkçe dil bilgisi 15-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

kertik, -ği isim 1. Kertilmiş yer, gedik, çentik: "Ali bakırı çıkmış, kenarları kertikli bir sahanla getirdiği suyu anasının yanına koydu." -Orhan Kemal. 2. sıfat Kertilmiş olan.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

nickname İngilizce nickname "Kendi adından başka eğreti alınan ad." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca takma ad karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem konur: Hava ne kadar da sıcak! Aşk olsun! Ne kadar akıllı adamlar var!Günün atasözü/deyimi

malını yemesini bilmeyen zengin, her gün züğürttür

Züğürt, yokluk içinde olduğundan yiyemez, varlık içinde olduğu hâlde yiyemeyen de bunun gibidir.

Atasözü