?

Turkce dil bilgisi 15-09-2012

Türkçe dil bilgisi 15-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

jeopolitik, -ği Fransızca géopolitique isim (jeo'politik) 1. toplum bilimi Coğrafya, ekonomi, nüfus vb.nin bir devletin politikası üzerindeki etkisi. 2. Bir devlette bir bölgede uygulanan politikayla o yerin coğrafyası arasındaki ilişki. 3. Bir devletin saldırgan nitelikteki genişlemesini, ekonomik ve siyasi coğrafya açısından haklı kılmaya yönelik siyasi öğreti.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

analjezi Fransızca analgésie "tıp Sinir bozukluğu, çok ilaç alma, donma vb. sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ağrı yitimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Latin harflerini kullanan dillerdeki özel adlar özgün biçimleriyle yazılır: Beethoven, Molière, Puccini, Rousseau, Shakespeare; Bologna, Buenos Aires, Rio de Janerio, Vaasa, Wuppertal. Ancak Batı dillerinde kullanılan adların okunuşları ayraç içinde gösterilebilir: Shakespeare (Şekspir) vb.Günün atasözü/deyimi

tadına bakmak

Ağzına alıp tadını denemek.

Deyim