?

Turkce dil bilgisi 15-12-2012

Türkçe dil bilgisi 15-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüdoğalcılık, -ğı isim 1. Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm. 2. felsefe Gerçeğin yalnız doğa ile açıklanması, natüralizm.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkrotasyon Fransızca rotation "Bir birimde çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde başka birimlere geçmesi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yer değiştirme karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıTürkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne.- Günün atasözü/deyimibir tepe yıkılır, bir dere dolar

Dünyada hiçbir şey kaybolmaz; birinin kaybettiğini başkası kazanır, bir zengin fakirleşirken bir fakir de zenginleşebilir.

Atasözü