?

Turkce dil bilgisi 16-01-2013

Türkçe dil bilgisi 16-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözümüşavir Arapça isim Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, danışman.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkkontraksiyon Fransızca contraction "dil bilimi Birleşik kelimelerin oluşturulmasında iki ayrı hecedeki ünlünün tek hecede toplanması." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca büzüşme karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıAyraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır.- Günün atasözü/deyimizevkine bakmak

Yalnız kendi eğlencesini düşünmek.

Deyim