?

Turkce dil bilgisi 16-05-2012

Türkçe dil bilgisi 16-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

milat, -dı Arapça isim (mi:la:dı, l ince okunur) 1. Hz. İsa'nın doğduğu gün. 2. mecaz Herhangi bir olayın başlangıcı: "Bütün uzay araştırmacıları için yepyeni bir milattı bugün." -Mine Mungan.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

afazi Fransızca aphasie "tıp Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca söz yitimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim); akşamüstü, bayramüstü, suçüstü, yüzüstü; akşamüzeri, ayaküzeri.Günün atasözü/deyimi

ağzını aramak (yoklamak)

Bir kimsenin düşüncesini onu konuşturarak öğrenmeye çalışmak.

Deyim