?

Turkce dil bilgisi 16-06-2012

Türkçe dil bilgisi 16-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

katkı payı isim 1. ticaret Bir işe, bir ortaklığa girişte ödenen ücret. 2. Yükseköğrenimdeki harcamaların öğrenci tarafından ödenen bölümü.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

maksimal Fransızca maximale " ‘En çok, en büyük, en yüksek’ anlamlarında kullanılır." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca en çok karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır: Hisar'dan, Boğaz'dan, Köşk'e.Günün atasözü/deyimi

ucuz alan, pahalı alır

Ucuz olan mal çabuk eskir, pahalıya alınmış gibi olur.

Atasözü