?

Turkce dil bilgisi 16-07-2012

Türkçe dil bilgisi 16-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü





elektrik sayacı isim Kullanılan elektrik enerjisinin miktarını gösteren araç, elektrik saati.







Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık





kolektivizm Fransızca collectivisme "toplum bilimi Üretim araçlarından kişisel sahipliği kaldırıp ortak kullanmayı ve toplum içinde her türlü harekette ortak davranışı savunan öğreti." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ortaklaşacılık karşılığı önerilmiştir.







Bir yazım kuralı





Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret.







Günün atasözü/deyimi





herkes aklını pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış

İnsanlar kendi akıllarını başkalarının aklından her zaman üstün görürler.

Atasözü