?

Turkce dil bilgisi 16-10-2012

Türkçe dil bilgisi 16-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

gaile Arapça isim (ga:ile) eskimiş 1. Sıkıntı, dert, keder, üzüntü: "Küçücük yaşta büyüklüğün olanca gaileleri kendi üzerlerine yığılmış kimseler görülür." -Ahmet Mithat. 2. Uğraştırıcı iş, çekilmesi zor yük. 3. İstenmeyen durum, baş belası.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fabl Fransızca fable "edebiyat Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca öykünce karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bağlaç olan ki ayrı yazılır: demek ki, kaldı ki, bilmem ki.Günün atasözü/deyimi

yiğit yarasına yiğit katlanır

Yiğitten gelen ağır saldırıyı ancak yiğit olan kaldırabilir.

Atasözü