?

Turkce dil bilgisi 16-11-2012

Türkçe dil bilgisi 16-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ticaret sicili isim hukuk Ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ticari işlemlerin kayıt ve tescil edildiği ve herkesin yararlanabileceği resmî kütük.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

monoteizm Fransızca monothéisme "toplum bilimi İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tek tanrıcılık karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Batı kökenli alıntıların içindeki veya sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur: dogma, magma; arkeolog, monolog.Günün atasözü/deyimi

kepenk kapatmak

Çalışamaz duruma gelmek.

Deyim