?

Turkce dil bilgisi 17-02-2013

Türkçe dil bilgisi 17-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüvarsayım isim Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez: "Hüdai, Bayram'ın avurtları çökmüş solgun yüzüne bakarak bir varsayım yapmıştı." -Ayşe Kulin.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkelips Fransızca ellipse "dil bilimi Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca eksilti karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıBirden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş.- Günün atasözü/deyimidemeç vermek

Yetkili bir kimse bir konuda yayın organlarına açıklama yapmak, beyanat vermek.

Deyim