?

Turkce dil bilgisi 17-03-2012

Türkçe dil bilgisi 17-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

daim Arapça sıfat (da:im) eskimiş 1. Sürekli, sonsuz. 2. zarf Daima: "Beni daim şen gören safdiller öyle sansın / Ne bilsinler ki onlar bence birdir elem, haz" -Enis Behiç Koryürek.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

designer İngilizce "Tasarım yapan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tasarımcı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Batı kökenli alıntıların içindeki veya sonundaki g ünsüzleri olduğu gibi korunur: dogma, magma; arkeolog, monolog.Günün atasözü/deyimi

şan vermek

Ünü herkesçe bilinmek ve her yerden duyulmak, ün salmak.

Deyim