?

Turkce dil bilgisi 17-04-2012

Türkçe dil bilgisi 17-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

değirmi sıfat 1. Yuvarlak: "Bir iki tane değirmi, büyücek yufka açmıştı." -Nabizade Nâzım. 2. Eni boyuna eşit olan (kumaş). 3. isim halk ağzında Yemeni, yazma, başörtüsü.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

deontoloji Fransızca déontologie "Bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ödev bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

mı / mi eki -ınca / -ince anlamında zarf-fiil işleviyle kullanıldığında sonuna soru işareti konulmaz: Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve gideriz.Günün atasözü/deyimi

dilini eşek arısı soksun

Hoşa gitmeyen bir şey konuşan kimseye söylenen bir ilenme sözü.

Atasözü