?

Turkce dil bilgisi 17-06-2012

Türkçe dil bilgisi 17-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

eğleşmek (nesnesiz) 1. Oyalanmak, eğlenmek, tevakkuf etmek: "Hadi boş yere eğleşme. Git eşeğini ara." -Memduh Şevket Esendal. 2. Bir yerde oturmak, ikamet etmek.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

maksimum Fransızca maximum "Değişebilen bir niceliğin varabileceği en yüksek olan (sınır)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca en çok karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Arapça ve Farsça kökenli kişi ve yer adları Türkçenin ses ve yapı özelliklerine göre yazılır: Ahmet, Bedrettin, Fuat, Mehmet, Necmettin, Saadettin; Cezayir, Fas, Filistin, Mısır, Suudi Arabistan; Bağdat, Cidde, Erdebil, Halep, İsfahan, İskenderiye, Medine, Şam, Şiraz, Tahran, Tebriz, Trablusgarp.Günün atasözü/deyimi

bülbül gibi söylemek

Bildiklerini hiçbir şey saklamadan söylemek, itiraf etmek.

Deyim