?

Turkce dil bilgisi 17-09-2012

Türkçe dil bilgisi 17-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

pejmürde Farsça sıfat 1. Eski püskü, yırtık: "Bütün kasaba ahalisi gibi bunun da üstü başı pejmürde idi." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 2. Dağınık, perişan.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

üniter Fransızca unitaire "Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca merkeziyetçi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Özel adlardan türetilen kelimeler büyük harfle başlar: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Asyalılık, Darvinci, Konyalı, Bursalı.Günün atasözü/deyimi

aklı bir (beş) karış yukarıda (havada) olmak

Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.

Deyim