?

Turkce dil bilgisi 17-10-2012

Türkçe dil bilgisi 17-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ayyuk Arapça isim (ayyu:ku) eskimiş 1. Göğün en yüksek yeri. 2. Göğün kuzey yarım küresinde bulunan bir takımyıldızın en parlak yıldızı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

evolüsyon Fransızca evolution "Gelişmek işi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca gelişme karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: yolda (yol-da) kalmak.Günün atasözü/deyimi

talimat vermek

Üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek.

Deyim