?

Turkce dil bilgisi 17-11-2012

Türkçe dil bilgisi 17-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

bünye Arapça isim 1. Vücut yapısı: "Bünyesi de, ruhu da hayatın güçlükleriyle ve yoksullukları ile çarpışarak mukavemet ve kudret kazanmıştı." -İbrahim Alaettin Gövsa. 2. Yapılış, kuruluş: "İlk bakışta fertlerin toplum bünyesi içinde çizdiği belirli çizgiler bunlardır." -Çetin Altan. 3. Bir kurum, kuruluş veya iş yerinin iç yapısı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

moratoryum Fransızca moratorium "ekonomi Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede, bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluluğunun geri bırakılması." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca erteletim karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer: bağır / bağrım, geniz / genzi; çevir- / çevril-.Günün atasözü/deyimi

çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin

Bakımını iyi yaparsan bağın iyi olur, bağla uğraşmak bir eğlencedir.

Atasözü