?

Turkce dil bilgisi 18-01-2013

Türkçe dil bilgisi 18-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüopus Fransızca isim müzik Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkeklektik Fransızca éclectique "felsefe Seçmecilik yanlısı olan (filozof, görüş vb.)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca seçmeci karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıKelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-dı, bir-lik, sev-mek.- Günün atasözü/deyimigözleri velfecri okumak

Kurnazlığı gözlerinden belli olmak.

Deyim