?

Turkce dil bilgisi 18-02-2013

Türkçe dil bilgisi 18-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözütıntın sıfat 1. Boş, bomboş. 2. mecaz Bilgisiz, cahil.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkabsürt Fransızca absurde "Akla uygun olmayan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca saçma karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıPara ile ilgili işlem ve senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzelliTLotuzbeşkr).- Günün atasözü/deyimielektrik almak

Etkilenmek, etkisi altında kalmak.

Deyim