?

Turkce dil bilgisi 18-03-2012

Türkçe dil bilgisi 18-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözükaplam isim mantık Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların bütünü, kapsam, şümul: Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler canlı kavramının kaplamı içine girerler.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkfundamentalist Fransızca fondamentaliste "toplum bilimi Kökten dincilik yanlısı olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kökten dinci karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıİki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer: bağır / bağrım, geniz / genzi; çevir- / çevril-.

Günün atasözü/deyimieti senin, kemiği benim

Çocuğu ben doğurdum ama onu eğitmek sana düşüyor.

Atasözü