?

Turkce dil bilgisi 18-08-2012

Türkçe dil bilgisi 18-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

silüet Fransızca silhouette isim 1. Uzaklık ve karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim, karaltı: "Bir kadın silüetinin koşarak silindiğini de görür gibi olmuştum." -Refik Halit Karay. 2. Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, gölge.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

ekspresyonizm Fransızca expressionnisme "felsefe Olayların, varlıkların gerçekten olduğu gibi değil de sanatçının iç dünyasına göre anlatılması anlayışına dayanan sanat akımı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dışa vurumculuk karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılar rakam ile yazılır: 17.30'da, 11.00'de, 1.500.000 lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, 1.250.000 kişi.Günün atasözü/deyimi

kıyıya çıkmak

Karaya çıkmak, gemiden karaya inmek.

Deyim