?

Turkce dil bilgisi 18-10-2012

Türkçe dil bilgisi 18-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

yasmak, -ar (-i) halk ağzında 1. Yayın kirişini gevşetmek: "Felek benim kurulu yayım yastı / Her köşebaşında yolumu kesti" -Pir Sultan Abdal. 2. Düz duruma getirmek.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

lüksmetre Fransızca luxmètre "fizik Birim zamanda bir yüzeyin birim alanına düşen ışık enerjisini ölçmekte kullanılan aygıt." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca aydınlıkölçer karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır: 1985'te, 8'inci madde, 2'nci kat; 7,65'lik, 9,65'lik.Günün atasözü/deyimi

ata binen nalını, mıhını arar

Kişi, kullanacağı şeyin ayrıntılarına dikkat etmelidir.

Atasözü