?

Turkce dil bilgisi 19-01-2013

Türkçe dil bilgisi 19-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüoverlok, -ğu İngilizce isim Kumaş, halı, kilim vb.nin kenarına makine ile yapılan sıkı, zikzaklı dikiş.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkbariyer Fransızca barrière "Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca engel karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıUnvanlardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz: Cumhurbaşkanınca, Başbakanca, TÜBİTAK Başkanına göre vb.- Günün atasözü/deyimisefer tası gibi

Her katında birer odası olan (yüksek ev).

Deyim