?

Turkce dil bilgisi 19-03-2012

Türkçe dil bilgisi 19-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözürücu Arapça isim (rücu:) eskimiş 1. Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme. 2. felsefe Kayıtım.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkfut İngilizce foot "Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ayak karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıİçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözlerin ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlü düşmez: içerde değil içeride, dışardan değil dışarıdan, ilerde değil ileride, şurda değil şurada, burda değil burada, orda değil orada, yukarda değil yukarıda, aşağda değil aşağıda.

Günün atasözü/deyimimüjde koşturmak

Bir muştuyu bir kimseye ivedilikle ulaştırmak.

Deyim