?

Turkce dil bilgisi 19-03-2013

Türkçe dil bilgisi 19-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözümecruh Arapça sıfat 1. Yaralı: "Harbiye nazırıyla sadrazamı vurmuşlar. Ahmet Rıza tehlikeli surette mecruh..." -Ömer Seyfettin. 2. mecaz İncinmiş olan (kimse).- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıknodül İngilizce. nodule "tıp Ufak düğüm." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca düğümcük karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıİçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözlerin ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlü düşmez: içerde değil içeride, dışardan değil dışarıdan, ilerde değil ileride, şurda değil şurada, burda değil burada, orda değil orada, yukarda değil yukarıda, aşağda değil aşağıda.- Günün atasözü/deyimiayrı baş çekmek

Topluluktan ayrılıp kendi başına iş yapmak.

Deyim