?

Turkce dil bilgisi 19-06-2012

Türkçe dil bilgisi 19-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

sancak gemisi isim denizcilik 1. Savaş gemileri filosunda, filotillasında komutanın içinde bulunduğu gemi. 2. Bir armatöre veya ülkeye ait ticari gemilerin arasında bulunan en iyi ve önemli gemi.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

management İngilizce "Bir kuruluşu verimli bir duruma getirip kazanç sağlama yöntemi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca işletme karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak kelimeleri ayrı yazılır: Batı Trakya, Doğu Anadolu, Güney Kutbu, Kuzey Amerika, Aşağı Ayrancı, Yukarı Ayrancı, Orta Doğu, İç Asya, Yakın Doğu, Uzak Doğu.Günün atasözü/deyimi

kâğıt kaleme sarılmak

Hemen yazmaya başlamak.

Deyim