?

Turkce dil bilgisi 19-07-2012

Türkçe dil bilgisi 19-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

tuzak, -ğı isim 1. Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek. 2. mecaz Birini güç ve tehlikeli bir duruma düşürmek için kurulan düzen, komplo: "Onun bana gönderdiği mektuplar filan hep tuzak, hep birer şantajdan ibaretti." -Osman Cemal Kaygılı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

optimal Fransızca optimal "ekonomi En iyi, en uygun, en yüksek" anlamlarında kullanılan bir söz." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca en uygun karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567, 326.197, 49.750.812, 28.434.250.310.500.Günün atasözü/deyimi

ilişiği kalmamak

Var olan ilgisi, bağlılığı artık olmamak.

Deyim