?

Turkce dil bilgisi 19-10-2012

Türkçe dil bilgisi 19-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

oturtmalık, -ğı isim mimarlık Yapının toprak üstünde kalan, 1 metre kadar yükseklikte, bütün yapı boyunca devam eden, üstüne gelen duvarlardan birkaç santim dışarı çıkıntılı ana temel duvarı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

manifesto İtalyanca "Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca bildiri karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş.Günün atasözü/deyimi

sülün gibi

Boylu boslu ve yürüyüşü güzel (kız veya kadın).

Deyim