?

Turkce dil bilgisi 20-01-2013

Türkçe dil bilgisi 20-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüöküzgözü (I) isim bitki bilimi Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığırgözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana).

(II) isim bitki bilimi Kaliteli, kendine özgü kokusu olan şarap üretilen, orta kalın kabuklu, siyah renkli bir tür üzüm.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkbaz Fransızca base "En önemli, belli başlı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca temel karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıAlay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır: Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.- Günün atasözü/deyimisorun çıkarmak

Üzüntü verecek veya içinden güç çıkılır bir durum yaratmak.

Deyim