?

Turkce dil bilgisi 20-02-2012

Türkçe dil bilgisi 20-02-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

tembihArapça isim (tembi:hi) 1. Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma: "Bu zılgıtın içinde bir daha böyle yergiler yazmaması tembihi de vardır." -Salâh Birsel. 2. biyoloji Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, uyarım.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

objektifFransızca "felsefe Bireyin kişisel görüşünden bağımsız olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca nesnelkarşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Noktasız yapılan kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır: TBMM'nin, TDK'nin, BM'de, ABD'de, TV'yeGünün atasözü/deyimi

yaralı kuşa kurşun sıkılmaz

Birinin düşkünlüğünden yararlanarak ondan öç almak doğru değildir.

Atasözü