?

Turkce dil bilgisi 20-05-2012

Türkçe dil bilgisi 20-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

vadi Arapça isim (va:di:) 1. İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak: "Vadinin hemen kıyı başında idi ve çevresinde beş karaltı vardı." -Tarık Buğra. 2. eskimiş ve mecaz Çalışma alanı, tutulan yol, benimsenen tarz: "Münakaşa kızışınca lakırtıyı hemen meslek bakımından çok zararlı bir vadiye yani şahsiyata sürüklediklerini hatırlarız." -Burhan Felek.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

aks Fransızca axe "Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dingil karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Her iki kelimesi de -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) veya -r /-ar /-er eklerini almış birleşik kelimeler bitişik yazılır: dedikodu, kaptıkaçtı, oldubitti, uçtuuçtu (oyun); kazaratar, konargöçer, okuryazar.Günün atasözü/deyimi

sıkıdan geçirmek

argo Dayak atmak, dövmek, sopa ile vurmak.

Deyim