?

Turkce dil bilgisi 20-11-2012

Türkçe dil bilgisi 20-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

fark Arapça isim 1. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans: "Emanete ihanet etmek veya etmemekle insan öteki mahlukattan ayrılır veya onlardan farkı kalmaz." -İsmet Özel. 2. mantık Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, ayrım. 3. mat. Çıkarma işleminin sonucu.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

morto İtalyanca "Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ölü karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Soru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Okuyor muyuz? Güler misin, ağlar mısın?Günün atasözü/deyimi

(bir yeri) cennete çevirmek

Temiz, bakımlı, güzel bir yer durumuna getirmek.

Deyim