?

Turkce dil bilgisi 21-01-2013

Türkçe dil bilgisi 21-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüöneri isim 1. Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif. 2. İncelenmek için ileri sürülen şey, teklif.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkkalibrasyon Fransızca calibration "Bir ölçü aletinin veya ölçme sisteminin gösterdiği değerler ile ölçülenin bilinen değerleri arasındaki ilişkiyi belli koşullar altında inceleme işlemi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ölçümleme karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıUzak Doğu dillerindeki (Çince, Japonca, Korece vb.) özel adlar Türkçede yerleşmiş biçimlerine göre yazılır: Konfüçyüs, Kanton, Pekin, Şangay, Tokyo, Hiroşima, Nagazaki, Osaka, Kyoto.- Günün atasözü/deyimiAllah ne verdiyse

"Yiyecek olarak evde ne varsa" anlamında kullanılan bir söz.

Deyim