?

Turkce dil bilgisi 21-02-2012

Türkçe dil bilgisi 21-02-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

imparator otu isim bitki bilimi Maydanozgillerden, baharlı ve yakıcı olan kökü hekimlikte kullanılan bir ot (Peucedaum imperatoria).Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

objektivizm Fransızca objectivisme "felsefe Öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca nesnelcilik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Organ adlarıyla yapılan ikilemelerde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşmez: ağız ağıza, omuz omuza.Günün atasözü/deyimi

yüzük takmak

Evlenmeye söz verme belirtisi olarak nişan yüzüğü takmak, nişanlanmak.

Deyim