?

Turkce dil bilgisi 21-02-2013

Türkçe dil bilgisi 21-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüçifte vatandaş isim İki ayrı devlet vatandaşlığına sahip olan kimse.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıksosyalizm Fransızca socialisme "toplum bilimi Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasi öğreti." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca toplumculuk karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıOrgan adlarıyla yapılan ikilemelerde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşmez: ağız ağıza, omuz omuza.- Günün atasözü/deyimiher telden çalmak

1. Her çeşit işi yapabilir durumda olmak. 2. Birçok konuda bilgisi olmak.

Deyim