?

Turkce dil bilgisi 21-03-2012

Türkçe dil bilgisi 21-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüvukuf Arapça isim (vuku:fu) eskimiş 1. Anlama, bilme, bilgi: "Yazdığı şiirlerin tatsız ve alelade oluşuna mukabil edebiyattaki vukufu derin ve genişti." -Asaf Hâlet Çelebi. 2. ruh bilimi Canlının, bir nesne veya olayın varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, biliş.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkpopülarite Fransızca popularité "Halk tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tutulma karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıSoru ekinden sonra gelen ekler, bu eke bitişik olarak yazılır: Okuyor muyuz? Güler misin, ağlar mısın?

Günün atasözü/deyimiipini kırmak

Azmak, ele avuca sığmaz bir duruma gelmek.

Deyim