?

Turkce dil bilgisi 21-04-2012

Türkçe dil bilgisi 21-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

destek doku isim 1. Vücuda destek görevi yaptıkları için bağ dokusunun kıkırdak ve kemik dokularına bir arada verilen ad. 2. bitki bilimi Kalın çeperli, güçlü hücrelerden oluşmuş, bitkiye diklik, sertlik ve sağlamlık kazandıran doku.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

majüskül Fransızca majuscule "dil bilimi Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan harf." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca büyük harf karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Servetifünun Dönemi, Tanzimat Dönemi.Günün atasözü/deyimi

açın koynunda (karnında) ekmek durmaz (eğleşmez)

Kazancı yetersiz olan kişi, eline geçeni hemen harcadığı için yarını için bir şey saklayamaz.

Atasözü