?

Turkce dil bilgisi 21-09-2012

Türkçe dil bilgisi 21-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

muhaberat Arapça çoğul isim (muha:bera:tı) Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar: "Bu yolda cereyan etmiş olan muhaberattan bazılarını arz etmekliğime müsaadenizi rica ederim." -Atatürk.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

oligarşi Fransızca oligarchie "toplum bilimi Siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca takım erki karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: Atatürk'üm, Muhibbi'nin, Gül Baba'ya, Ziya Gökalp'tan, Refik Halit Karay'mış, Ahmet Cevat Emre'dir, Namık Kemal'se, Şinasi'yle, Alman'sınız, Osmanlı Devleti'ndeki, Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği'ni.Günün atasözü/deyimi

buzdolabı gibi

Çok soğuk bir etki uyandıran (kimse).

Deyim