?

Turkce dil bilgisi 21-11-2012

Türkçe dil bilgisi 21-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

bocalamak (nesnesiz) 1. Gemi rüzgâra karşı gidemeyerek sürüklenmek. 2. mecaz Bir işte tutulması gereken yolu kestirememek, ne yapacağını bilememek, kararsız olmak: "Ben de karşısında ne yapacağımı bilmez, şuursuz bir esir gibi şaşkın şaşkın bocaladım durdum." –Ethem İzzet BeniceYabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

poşet Fransızca pochette "Genellikle plastikten veya kâğıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte olabilen taşıma gereci." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca torba karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

-mak, -mek ile biten mastarlardan sonra -a / -e / -ı / -i eklerinden biri geldiğinde k ünsüzü y'ye dönüşür: kazanmak-a > kazanma-y-a, aldanmak-ı > aldanma-y-ı, sevmek-e > sevme-y-e, görmek-i > görme-y-i.Günün atasözü/deyimi

astar bol olmayınca yüze gelmez

Bir iş yapmak için gerekli olan şeyler, ölçü biraz geniş tutularak hazırlanmalıdır.

Atasözü