?

Turkce dil bilgisi 21-12-2012

Türkçe dil bilgisi 21-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüticaret Arapça isim (tica:ret) 1. Ürün, mal vb. alım satımı: "Ne ziraat ne ticaret için kâfi nüfus kaldı." -Falih Rıfkı Atay. 2. Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği: "Yolcuların çoğu çıkmış, artık ticareti dönüşe bıraktım." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu. 3. Bu etkinlikle ilgili bilim. 4. Alışveriş sonucu elde edilen, yararlanılan fiyat farkı, kâr.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkekspoze Fransızca exposé "Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca özet karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıTarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Servetifünun Dönemi, Tanzimat Dönemi.- Günün atasözü/deyimimal adama hem dost, hem düşmandır

Malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.

Atasözü