?

Turkce dil bilgisi 22-02-2012

Türkçe dil bilgisi 22-02-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

rika Arapça isim eskimiş Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

psikopati Fransızca psychopathie "Düşünme, anlama, kavrama, karar verme, önlem alma vb. yeteneklerdeki eksiklik." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca akıl hastalığı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır: Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya vb.Günün atasözü/deyimi

eden bulur, inleyen ölür

Nasıl davranırsan öyle karşılık görürsün.

Atasözü