?

Turkce dil bilgisi 22-03-2012

Türkçe dil bilgisi 22-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüamip, -bi Fransızca amibe isim hayvan bilimi Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba).

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkpopüler Fransızca populaire "Herkes tarafından bilinen, ünlü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca herkesçe tanınan karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralı-mak, -mek ile biten mastarlardan sonra -a / -e / -ı / -i eklerinden biri geldiğinde k ünsüzü y'ye dönüşür: kazanmak-a > kazanma-y-a, aldanmak-ı > aldanma-y-ı, sevmek-e > sevme-y-e, görmek-i > görme-y-i.

Günün atasözü/deyimiyalnız kalanı kurt yer

Yardımcısı bulunmayan kişi, kendini tehlikeden koruyamaz.

Atasözü