?

Turkce dil bilgisi 22-03-2013

Türkçe dil bilgisi 22-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözücüzi Arapça sıfat 1. Az, azıcık, pek az. 2. felsefe Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, tikel, tümel karşıtı.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkstabilizasyon Fransızca stabilisation "ekonomi Ödemeler dengesinde, istihdamda düzen." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca istikrar karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı-mak, -mek ile biten mastarlardan sonra -a / -e / -ı / -i eklerinden biri geldiğinde k ünsüzü y'ye dönüşür: kazanmak-a > kazanma-y-a, aldanmak-ı > aldanma-y-ı, sevmek-e > sevme-y-e, görmek-i > görme-y-i.- Günün atasözü/deyimibağrını ezmek

Üzülmek, dertlenmek,

Deyim