?

Turkce dil bilgisi 22-06-2012

Türkçe dil bilgisi 22-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

açınım isim 1. Açınma işi, inkişaf. 2. mat. Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, inkişaf.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

panteist Fransızca panthéiste "felsefe Tüm tanrıcılık yanlısı olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tüm tanrıcı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

-an/-en, -r/-ar/-er/-ır/-ir, -maz/-mez ve -mış/-miş sıfat-fiil eklerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik kelimeler bitişik yazılır: oyunbozan, damargenişleten; betonkarar, yurtsever; güçbeğenir, külyutmaz, kadirbilmez; çokbilmiş, güngörmüş.Günün atasözü/deyimi

başa yazılan gelir

Kişi, kaderi ne ise onu görür.

Atasözü