?

Turkce dil bilgisi 22-07-2012

Türkçe dil bilgisi 22-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

somak, -ğı isim halk ağzında 1. Hayvanlarda yüzün çıkıntılı ve az çok sivri olan ön bölümü. 2. Taneleri alınmış mısır koçanı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

optimum Fransızca "Bir amaca ulaşabilmek için bir değişkenin alabileceği en elverişli, en iyi durum." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca uygun değer karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İmek fiili ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde i ünlüsü düşer ve araya y ünsüzü girer: ne-y-se (ne ise), sonuncu-y-du (sonuncu idi), yabancı-y-mış (yabancı imiş).Günün atasözü/deyimi

ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)

Annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez.

Atasözü